Lead FX Artist / Visual FX Supervisor
United States