Sanath PC
Senior VFX supervisor, Previs Supervisor
India