Jerome Chen
Senior Visual Effects Supervisor
United States